Creativiteit

Les Geven in Creativiteit – Kan dat?

“Creativiteit is jezelf fouten toestaan. Kunst is weten welke je moet behouden.” Volgens Scott Adams. Zoals Adams al zei, creativiteit komt voort uit fouten, het is essentieel deze te bewaren en ze niet te vergeten. “Het behouden van fouten” is een kunst en deze kunst kan worden aangeleerd en getraind. Je vraagt je vast af waar ik het over heb!

Er is een discussie gaande over les geven in creativiteit. Veel mensen vragen zich af of creativiteit wel aangeleerd kan worden. Het is een bepaalde zienswijze, en het antwoord op die vraag verschilt per persoon. Veel mensen zeggen dat creativiteit een aangeboren kwaliteit is, maar een gelijk aantal zegt dat je het kan leren. Kinderen en volwassenen zijn waarschijnlijk even creatief, maar ze hebben wel lessen en training nodig om deze creativiteit efficiënt te kunnen gebruiken voor de buitenwereld. Voordat we conclusies gaan trekken moet je eerst weten wat creativiteit is.

Wat is Creativiteit?

Creativiteit kan je een gebeurtenis noemen waarin iets nieuws wordt gecreëerd uit niets. Dat kan alles zijn – van een grap tot een uitvinding. Creativiteit heeft geen verbinding met een specifieke activiteit – zoals dansen, zingen, schilderen, enz. Creativiteit kan je zien als een eigenschap of kwaliteit wat men oproept. Men moet begrijpen dat creativiteit niet is wat men denkt, maar hoe men denkt. Ideeën komen niet zomaar aanwaaien. Een idee wordt opgewekt door iets wat er al was en men hoeft alleen maar wat moeite te doen om aanpassingen te maken. Bijvoorbeeld, Albert Einstein heeft niet zomaar wat uitgevonden op een maandagochtend. Het idee bestond al langer, en werd overdacht, en doordat hij er zoveel moeite voor deed creëerde hij iets nieuws.

Kan je Creativiteit leren?

We krijgen geen antwoorden zolang we hier over blijven nadenken. Volgens vele onderzoeken is creativiteit iets wat aangeleerd kan worden, doordat onze hersenen elke dag blijven veranderen, je kan het trainen. Ook al is creativiteit een aangeboren talent kunnen de denkwijzen van de hersenen aangepast worden door de juiste oefeningen. Veel onderzoekers geloven dat creatief denken al op jonge leeftijd op school aangeleerd moet worden. Men geloofd dat bepaalde gewoontes, karakteristieken en strategieën geleerd kunnen worden op school om de al aanwezige creativiteit van een kind te ontwikkelen. De omgeving waarin creatief denken wordt ontwikkeld moet hier op worden aangepast en het is de rol van de overheid om zulke scholen te promoten.

Alleen in zulke leeromgevingen kunnen de basis regels en strategieën worden geleerd. Het is daarna aan de leraar en leerling om de extra stappen te nemen en de dingen te verkennen die nodig zijn om te excelleren in het creatief denken en succes er mee te behalen.

Met andere woorden, creatieve mensen kunnen uitvinders genoemd worden, omdat ze een probleem uitvinden en daarna zelf de oplossing er voor uitvinden. Dus, lang verhaal kort, creativiteit is niet een bepaalde set eigenschappen die je via training behaalt, maar iets wat boven komt drijven wanneer iemand zijn aangeleerde oplossend vermogen gebruikt om iets nieuws te verkennen en uit te vinden.